Home dřevní hmota

Kotle na spalování dřevní hmoty

 

Clauhan s.r.o. je zástupce dánských firem DanstokerJustsen Energiteknik a Argusfyr Energiteknik vyrábějících průmyslové parní, teplovodní a horkovodní kotle pro dřevní hmoty o výkonu 200 - 10 000 kW.

kotel na drevni hmotu

 

Teplovodní kotle
- typ Multimiser - výkonová řada 200 - 4 400 kW
- typ FVB - výkonová řada 1 000 - 10 000 kW

 

Horkovodní kotle
- typ HHF výkonová řada 800 - 5 000 kW
- typ GVB výkonová řada 1 000 - 10 000 kW

 

Parní kotle
- typ DHF výkonová řada 0,8 - 10,0 t/h

 

 

Kotle Danstoker se spalovacím zařízením Argusfyr a Justsen jsou vyvinuty na základě nejnovějších poznatků se zřetelem na získání maximální účinnosti. Jsou důsledně zaměřeny na ochranu životního prostředí. Kotle jsou žárotrubného provedení, konstruované pro spalování tuhých paliv s topeništěm vhodně dimenzovaným dle typu paliva, tj. s nízkým zatížením spalovací komory a vhodnou spalovací teplotou, což zajišťuje optimální spalování a minimální emise.
Plamenec je dimenzován a navržen na základě nejnovějších zásad spalování s cílem co nejvyššího využití paliva. Vhodná konstrukce topeniště účinně využívající sálavého tepla a dvě nebo více po sobě následujících sekcí kouřových trubek vedou k nejúčinnějšímu vychlazení spalin. Pečlivá izolace celého kotlového tělesa zaručuje minimální tepelné ztráty. Kotel je opláštěn kvalitním ocelovým plechem, který je potažen barevnou plastickou hmotou s hliníkovými pásky, což z kotle vytváří estetický celek.
Zařízení je dodáváno jako celek vč. podávacího zařízení ze sila, vzduchových ventilátorů, čištění spalin a kouřového ventilátoru.

 

ARGUS FLEX

Firma Justsen nyní nabízí ucelenou řadu automatických kotlových teplovodních systémů ARGUS FLEX s vodou chlazeným roštem o výkonu 300 - 1950 kW. (viz. Ke stažení)